PLAUKSTAS ORTOZES

Plaukstas ortozes iedalās pēc ortozes galvenās darbības zonas (pirksts, plaukstas locītava u.c.) un tāpēc ir izveidotas vairākas apakšsadaļas, kas palīdzēs Jums ātri atrast nepieciešamo plaukstas ortozi.
Ortozes iedalās arī pēc darbības principa atkarībā no tā, vai ortoze ir mīksta, puscieta vai cieta.
Mīkstās ortozes ir veidotas no elastīga materiāla un stabilizē un balsta plaukstu, bet pieļauj kustības. Var droši lietot aktivitāšu laikā.
Puscietās ortozes ir veidotas no kombinēta materiāla – elastīgā materiālā ir ievietoti elastīgi balsti un tās gan stabilizē, gan balsta, gan arī nedaudz ierobežo kustību apjomu.
Cietās ortozes ir veidotas no kombinēta materiāla – elastīgā materiālā ir ievietoti stabili balsti no metāla vai alumīnija, kurus var koriģēt pēc nepieciešamās formas, bet ortoze ierobežo konkrētas kustības plaukstā, tā būtiski samazinot slodzi uz šo locītavu. Parasti šādas ortozes neiesaka izmantot aktīvu darbību laikā.