Ziņa speciālistiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem un visiem interesentiem

svētdiena, 2012. gada 1. aprīlī

Ar šo paziņojam, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zinātniskās iniciatīvas centrs” maina nosaukumu un turpmāk sākot ar 2012.gada 12.aprīli visiem saviem klientiem un sadarbības partneriem būs pazīstams kā „Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs” SIA. Dibinot uzņēmumu mūsu galvenā nostādne bija piedāvāt pakalpojumus, kuru veikšana, metodika pamatojas uz zinātni balstītām atziņām un aktīvi propagandēt šādu nostādni rīkojot dažāda veida seminārus un konferences – tādejādi radās sākotnējais uzņēmuma nosaukums. Visu šo laiku, esam stingri sekojuši mūsu izvirzītajiem principiem un turpinājuši attīstīties un daudzveidot mūsu sniegto pakalpojumu klāstu. Esam izveidojuši sadarbību gan ar vietējiem, gan citu valstu profesionāļiem un profesionāliem uzņēmumiem, kuri savā darbā balstās uz līdzīgiem principiem. Mēs neesam mainījuši un nemainīsim uzņēmuma pamatprincipus, bet vēlamies skaidrāk uzsvērt galvenās sfēras, kurās ievērojot iepriekšminētos principus sniedzam pakalpojumus un tas ir plaša spektra plastiskās un rokas ķirurģijas pakalpojumus, rehabilitāciju, rokas terapiju, ortozēšanu un profesionālu ortozēšanas materiālu ražotāja pārstāvību Latvijas un Baltijas valstu tirgū. Visiem saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem mēs vēlamies apliecināt, ka nekādas citas izmaiņas uzņēmumā nav notikušas, mēs joprojām aktīvi strādājam un turpināsim strādāt, lai piedāvātu kvalitatīvus uz zinātni pamatotus veselības aprūpes pakalpojumus. Ziņa pārpublicēta no www.zinc.lv

Pievienojiet savu komentāru